Icom etiske regler

Den engelske version af de etiske regler er hentet på ICOM’s hjemmeside:. Bestyrelsen for ICOM Danmark takker Ole Strandgaar Jens Breinegaard. De museumsetiske regler er kommet i ny og revideret form, efter godkendelse i Seoul i oktober 2004.

De foreligger nu i dansk oversættelse , udgivet november . ICOM Danmark er den danske nationalkomité for International Council of Museums. ICOMs arbejde i Danmark blandt andet gennem de museumsetiske regler. ICOMs etiske regler er et viktig grunnlag for museenes virk somhet.

ABMutvikling vil gi en honnør til Norsk ICOM for arbeidet med å gjøre . ICOM s etiske regler Indhold Forord til den danske udgave side 1. Grundlæggende principper for museernes arbejde med natur- og kulturarven side 2. ICOM s etiske regler Ileqqorissaarnissaq pillugu ICOM-ip malittarisassiai DANMARK ICOM Danmark 20ICOM s etiske regler Ileqqorissaarnissaq pillugu . Museumsloven, andre love, regler og retningslinjer. Tryk her for PDF af de etiske regler fra ICOM. På verdensplan har ICOM (International Council of Museums), under FN’s UNESCO- organisation, udarbejdet en række overordnede etiske regler for museumsdrift. For at være medlem af ODM skal disse etiske normer anerkendes og . Den internationale museumssammenslutning ICOM, International Council of Museums, definerer et museum som en permanent, almennyttig .

De anviser forholdet mellem museet og samfundet, . Se hvilke biblioteker der har materialet. ICOM, internationale samarbejder og etiske regler. ICOMs museumsetiske regelverk er hjørnesteinen i ICOMs virksomhet. ICOM etiske kodeks for museer, oversat til sprog og revideret i 200. I dag har vi etiske retningslinjer via Icom, som klart fraråder vores medlemmer at købe genstande med tvivlsom eller uigennemsigtig . ICOM have dem liggende uden at bryde de etiske regler, medlemmerne af ICOM er underlagt.

Knut Helskog ble bedt om å legge frem forslag til retningslinjer med utgangspunkt i de etiske retningslinjene utarbeidet av ICOM(1990). ICOM arbejder med strategiarbejde og retningslinjer for hvordan museer. ICOMs etiske kode The ICOM Code of Ethics fór Museums er en . Museer i USA har indført skrappere regler for handel med oldtidsfund. I dag har vi etiske retningslinjer via Icom, som klart fraråder vores .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *