Hydraulisk effekt pumpe

I et hydraulisk system anvendes en væske til overførelse af effekt. Er du i tvivl om, hvilken størrelse hydrauliske komponenter, du skal vælge? Pumpekurver beregnes generelt i henhold til ISO 99bilag A, som specificerer.

Jeg er på kursus i hydraulik, og vi er i klassen dukket på et spørgsmål vi ikke kan finde frem til. Ved cirkulationsanlæg pumpes den samme væskemængde rundt i et lukket anlæg. I tabel vises tilsvarende de maksimale virkningsgrader i afhængighed af pumpens akseleffekt. En pumpe er et værktøj hvis formål er at flytte en flydende , det vil.

En pumpes totalvirkningsgrad er relationen mellem hydraulisk effekt og . Effekten i et hydraulisk system er produktet af trykket i væsken og væskens volumenstrøm. ME 446automatiske anlæg, hydraulik og fejlfinding. Afprøve en given pumpe i værkstedet for korrekt tryk og flow.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *